Korvapuustipäivän kilpailun säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), PL 17, 00941 Helsinki

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN

Kilpailu alkaa sunnuntaina 4.10.2015 klo 12 ja päättyy maanantaina 5.10.2015 klo 24.00. Voit osallistua kilpailuun jättämällä Fazerin Facebook-seinällä olevaan Korvapuustipäivän postaukseen vastauksen postauksessa esitettyyn kysymykseen kilpailuajan puitteissa.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Palkintona kilpailussa on yksi (1) Fazerin tuotepalkinto, jonka arvo on 30 €. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan kommentoimalla Facebookissa voittajan kommenttiin. Palkinto lähetetään voittajalle postitse.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Kilpailun voittaja arvotaan kysymykseen oikein vastanneiden joukosta Fazerin toimesta keskiviikkona 7.10.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse voitosta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer rekisteröi kilpailuun osallistujien tiedot ja käsittelee näitä tietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä näitä suoramarkkinointiin (ks. Tietosuojasta tarkemmin rekisteriseloste osoitteessa [http://www.fazer.fi/settings/rekisteriseloste/].

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Kaikki kilpailuun osallistujat vapauttavat Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, hän on luonut materiaalin itse ja että ao. materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja samalla siirtää Fazerille pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamaansa kilpailumateriaaliin ja että Fazerilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, etkä Facebookille. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST: Tämä kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tai Pinterestin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram/Pinterest -palveluja koskevia sääntöjä.