125 mahdollisuutta työelämään on rekrytointikoulutushanke, jossa annetaan mahdollisuus vaikeasti työllistyville henkilöille. Hanke toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Fazerilla on aito halu vaikuttaa ja auttaa vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Hankkeessa ovat Fazerin lisäksi mukana Helsingin Diakonissalaitos ja ELY-keskus. Pahoittelemme, että hakuilmoitus on aiheuttanut hämmennystä ja epäselvyyttä hankkeen sisällöstä ja tavoitteista.

Hankkeen koulutuskustannusten suorasta rahoituksesta 30 prosenttia tulee Fazerilta ja 70 prosenttia ELY-keskukselta. Lisäksi kaikista hankkeen epäsuorista kustannuksista kuten esimiesten koulutuksesta, työajasta aiheutuvista kustannuksista ja joidenkin koulutukseen valittavien mahdollisesti tarvitseman lisätuen kustannuksista vastaa Fazer. Hankkeen loputtua vähintään 70 prosenttia koulutusohjelman osallistujista työllistyy Fazerille työsuhteeseen, jolloin palkkakustannuksista vastaa luonnollisesti Fazer.

Helsingin Diakonissalaitoksen havaintojen mukaan koulutuksen ja työelämän yhdistäminen on tehokas keino vähentää työttömyyttä. Lisäksi vaikeasti työllistyvien henkilöiden kohdalla valmennuksellinen ote ja tuki työllistymisvaiheessa tuottaa hyviä tuloksia. 125 mahdollisuutta työelämään -hanke on suunniteltu yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen ja ELY-keskuksen kanssa näistä lähtökohdista. Hanke koostuu kartoitusjaksosta ja työssäoppimista sisältävistä koulutusjaksoista. Tavoitteena on, että niin monen henkilön kohdalla kuin mahdollista hanke johtaisi pysyvään työsuhteeseen.

Vaikeasti työllistettävien henkilöiden auttaminen on keskeisessä asemassa kokonaistyötilanteen parantamiseksi Suomessa. Lisäksi sillä on huomattava inhimillinen merkitys. Fazer haluaa (suurena työantajana) paitsi näyttää esimerkkiä ja auttaa, myös samalla kehittää omia valmiuksiaan tarjota vaikeasti työllistyville henkilöille työmahdollisuuksia. Fazer toivoo, että myös monet muut työantajat selvittäisivät mahdollisuuksiaan työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Koulutuksen toteuttamisesta ja hakuprosessista vastaa Helsingin Diakonissalaitos. Näin varmistamme, että mukaan pääsevät ne, jotka mahdollisuuden aidosti tarvitsevat. Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitos luo Fazerille valmiuksia tukea työllistettäviä työssäoppimisessa ja työskentelyssä.

Fazer luo ohjelman myötä uutta työtä. Työllistettäville tarjottavat työpaikat ovat uusia työtehtäviä, jotka räätälöidään työllistettävien työelämävalmiudet huomioon ottaen.  125 mahdollisuutta -hankkeessa ei ole kyse työvoiman korvaamisesta. Fazer toimii monella liiketoiminta-alueella ja sen eri toiminnoissa on erilainen työvoimatarve.

Fazerin on sitoutunut työllistämään vähintään 70 prosenttia kartoitusjakson ja koulutusjaksot läpikäyneistä henkilöistä pysyvästi. Koulutukseen valittavien joukosta osa tarvitsee ehkä enemmän tukea pysyäkseen ohjelmassa mukana. Koulutuksen jälkeen niille, jotka eivät halua tai voi jäädä Fazerille töihin, tarjotaan mahdollisuus työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeen kautta.

Myös niille, jotka eivät pääse jatkoon ennen varsinaista koulutusta järjestettävästä 1–2 viikon kartoitusjaksosta, tarjotaan mahdollisuutta työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeessa.

Yhtäkään ohjelmaan hakenutta henkilöä ei jätetä ilman tukea, vaikka työllistyminen ei syystä tai toisesta suoraan onnistuisikaan. Koska hanke on vasta käynnistymässä ja sen kokonaiskesto on kaksi vuotta, meillä ei ole vielä täysin selkeitä vastauksia aivan kaikkeen. Esimerkiksi lopullinen työllistyvien määrä, työtehtävät ja työpaikkojen sijainti tulee hankkeen aikana vielä täsmentymään. Fazer ei tavoittele ilmaista työvoimaa vaan on nimenomaan sitoutunut siihen, että vähintään 70 prosenttia hankkeeseen osallistuvista työllistyy Fazerille koulutusjakson jälkeen kullekin henkilölle räätälöityyn työtehtävään.

 Vaikeasti työllistyvien henkilöiden tukeminen on Fazerille tärkeä asia, ja tavoittelemme hankkeen kautta pysyvää positiivista muutosta. Hanke on kaksivuotinen ja tulemme kertomaan lisää sen etenemisestä matkan varrella.

Fazer työllistää Suomessa noin 6 100 henkilöä ja tarjoaa vuosittain noin 220 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkaa. Lisäksi toimipaikoissamme työskentelee 600–700 kesä- ja kausityöntekijää.

Mika Videman
Henkilöstöjohtaja, Fazer-konserni