JÄRJESTÄJÄ
Oy Karl Fazer Ab  (jäljempänä ”Fazer” tai ”Järjestäjä”),
y-tunnus 02026693
Fazerintie 6, 01230 Vantaa

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN
Kilpailu alkaa 18.10.2016 ja päättyy 20.11.2016. Voit osallistua kilpailuun vastaamalla Fazer Suomen tilillä Instagramissa ja Facebookissa #lahjaystävälle-julkaisuiden kysymyksiin ja kertomalla meille tarinasi ystävyydestä. #lahjaystävälle-julkaisuja tulee yhteesä viisi, joissa jokaisessa kysytään eri kysymyksiä ystävyydestä, voit halutessasi osallistua eri tarinoin yhteen tai useampaan postaukseen.


PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Palkinnoksi arvotaan yhteensä 125 kpl Karl Fazer joulukalenteria (yhden kalenterin arvo n. 10 euroa). Palkinnon voittanut saa kaksi joulukalenteria, yhden itselleen ja yhden ystävälleen. Ensimmäinen voittaja saa kolme joulukalenteria.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Fazerin raati valitsee joka postauksen parhaat #lahjaystävälle-tarinat. Raadin päätöksestä ei voi valittaa. Kilpailun voittajat arvotaan 21.11.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä Instagramissa ja Facebookissa. Kalenterit (2 kpl) lähetetään tarinan kertoneen henkilön antamaan osoitteeseen keskiviikkona 23.11.2016.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT
Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kilpailuun ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujiin.

Kilpailu ei ole Facebookin eikä Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, et Facebookille tai Instagramille. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.