Tyrkisk Peber Win a Drone – Konkurrenceregler

ORGANISATOR
Fazer Confectionery Ltd.
PO box 4
00941 HELSINKI
Business ID: 0728786-8

HVEM KAN DELTAGE?
Alle personer, der er over 16 år gamle, og som er permanent bosiddende i Danmark, kan delta-ge i konkurrencen. Dette gælder dog ikke for medarbejdere i virksomheder, der deltager i plan-lægningen af denne kampagne eller dele af den, samt medlemmer af deres familier.

HVORDAN DELTAGER MAN?
Kampagnen starter d. 1. marts 2018 og slutter d. 31. maj 2018. Hvis du ønsker at deltage, skal du gå til www.tyrkiskpeber.com og besvare konkurrencespørgsmålet.

Enhver person kan kun deltage i konkurrencen én gang. Fazer forbeholder sig ret til at afvise enhver deltager, der forsøger at deltage i konkurrencen via flere sociale mediekonti.

PRÆMIER OG BESKED TIL VINDERE
Den præmie, der udbydes, er en Tyrkisk Peber DJI Mavic Pro-kameradrone (værdi ca. 1000 euro), og den vil blive udtrukket blandt alle kvalificerede deltagere. Trækningen afholdes senest d. 7. juni 2018.

Vinderen får personligt besked vha. de kontaktoplysninger, der er afgivet i formularen på kam-pagnens websted. Hvis vinderen ikke svarer inden for ti dage, er sejren ugyldig, og Fazer har ret til at afholde trækningen igen og vælge en ny vinder. Vinderen vil modtage præmien med posten.

Fazer har ret til via sine websteder og sociale mediekanaler at bekendtgøre, hvem vinderen el-ler vinderne er, at offentliggøre deres fornavn(e), forbogstavet i efternavnet, samt hvor de be-finder sig.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Fazer behandler deltagernes personlige oplysninger for at kunne gennemføre kampagnen og uddele præmierne. Personlige oplysninger kan også – med deltagerens tilladelse – anvendes til direkte markedsføring. Yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger findes i Fazers erklæring om datasikkerhed.

ORGANISATORENS ANSVAR
Fazer er ansvarlig for indbetaling af en eventuel gevinstafgift i forbindelse med kampagnen.

Fazer og andre kampagne-organisatorer og eventuelle andre partnere påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages eller påstås forårsaget af deltagelse i denne kampagne. Fazers er-statningsansvar over for deltagerne kan ikke overstige værdien af de præmier, der er nævnt i disse regler. Fazer påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der forårsages af den in-formationsteknologi, der benyttes til deltagelse i denne kampagne eller modtagelse af præmier-ne.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER
Hvis der er grund til at mistænke en deltager for svigagtig adfærd eller for en anden handling, som udgør et brud på vilkårene og betingelserne, har Fazer ret til at nægte den pågældende person deltagelse.

Fazer offentliggør på kampagnens websted og så vidt det er muligt via kampagnens marketing-kanaler, hvis vi er nødt til at foretage ændringer i kampagnen, præmierne, datoer, tilgængelig-hed eller andre faktorer, der påvirker implementeringen af kampagnen. Fazer forbeholder sig ret til at ændre kampagnen og kampagnereglerne på en måde, der ikke har væsentlig indvirkning på deltagerne.

Kampagnen hverken sponseres, anbefales eller administreres af Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller Pinterest. Ud over at overholde konkurrencereglerne forpligter deltagerne sig også til at overholde vilkår, betingelser og regler for de ovenfor nævnte sociale medier.

Kampagnen er på ingen måde forbundet med Facebook. I forbindelse med kampagnen indsam-ler Fazer personlige oplysninger om deltagerne som nævnt ovenfor, og ikke via Facebook. Ved at deltage i konkurrencen fritager deltagerne Facebook og Instagram fra ethvert erstatningsan-svar og ethvert krav i forbindelse med kampagnen.