FAZER MAKEA MOKA -KAMPANJAN ARVONTASÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ 

Oy Karl Fazer Ab, Y-tunnus 0202669-3
osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”)


KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA? 

Makea Moka -kampanjan arvontaan voivat osallistua kaikki vähintään yli 18-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.


MITEN MAKEA MOKA -ARVONTAAN OSALLISTUTAAN? 

Makea Moka -kampanjan arvontaan osallistuminen alkaa 14.7.2022 ja päättyy 20.08.2022. Voit osallistua arvontaan julkaisemalla TikTok-videon makeimmista mokistasi ja käyttämällä hashtagia #makeamoka. Arvontaan osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.


PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Kaikkien Makea Moka -kampanjan arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Makea Moka- ja Make Choco Moka -karkkipusseja (arvo 19€) kolmelle onnekkaalle. Voittajat (3) arvotaan arvontaan osallistumisen päätyttyä 20.08.2022, kuitenkin viimeistään 31.08.2022.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti TikTokissa @fazersuomi toimesta 31.08.2022 mennessä. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja Makea Moka -kampanjan arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta (https://www.fazergroup.com/fi/tietosuoja/tietosuojaseloste/).


JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Fazer vastaa Makea Moka -kampanjan arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä Makea Moka -kampanjan arvonnan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä Makea Moka -kampanjan arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN 

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistujan tulee muun muassa huolehtia siitä, että Kampanjamateriaalissa näkyvä henkilö on antanut suostumuksen osallistumisesta kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti, ja ettei Kampanjamateriaalissa ole näkyvissä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä (esim. kuvassa näkyvä kolmannen osapuolen logo). 

Lisäämällä Kampanjamateriaaliin #makeamoka -tunnisteen lisäksi myös tunnisteet @fazersuomi ja #fazerkisa osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää Kampanjamateriaalia, sellaisenaan tai muokattuna, kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun Kampanjamateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.


MUUT EHDOT 

Jos Makea Moka -kampanjan arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa sosiaalisen median kanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia Makea Moka -kampanjan arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat Makea Moka -kampanjan arvonnan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä Makea Moka -kampanjan arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Makea Moka -kampanjan arvonta ei ole TikTokin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisen sosiaalisen median palvelun käyttöehtoja ja sääntöjä. Makea Moka -kampanjan arvonta ei millään tavalla liity TikTokiin. Osallistujat vapauttavat TikTokin kaikista Makea Moka -kampanjan arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.