NORTHERN MAGIC THRU A BLINDFOLD -KAMPANJAEHDOT

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN

Osallistumisaika on 6.5.2021-30.9.2021. Voit osallistua kampanjaan jakamalla oman makumuistosi 30.9.2021 mennessä kommentoimalla kampanjan julkaisua Facebookissa, Instagramissa tai YouTubessa. Kampanjan osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINTO JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kymmenen (10) kappaletta Fazer-juhlabokseja, jotka sisältävät Fazerin klassikkotuotteita. Yksittäisen tuotepaketin arvo on noin 45 €. Voittajat arvotaan viikon kuluessa arvonnan päättymisestä, kuitenkin viimeistään 8.10.2021.

Voittajille ilmoitetaan 8.10.2021 mennessä voitosta henkilökohtaisesti siinä sosiaalisen median kanavassa (Facebook, Instagram tai YouTube), jossa voittaja on jakanut makumuiston ja osallistunut kampanjaan. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Fazer-tuotepaketti toimitetaan voittajille postitse vain Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Fazerilla on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta: https://www.fazergroup.com/fi/tietosuoja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTU MATERIAALI

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”makumuisto”) itse tai mikäli makumuiston on luonut kolmas taho, saanut tältä suostumuksen osallistua makumuistolla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että makumuisto ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla kampanjaan kommentoimalla makumuiston kampanjajulkaisuun Facebookissa, Instagramissa tai YouTubessa, osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden makumuistoon. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää makumuistoa kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun kampanjamateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin, Instagramin tai YouTuben sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai YouTubeen. Osallistujat vapauttavat Facebookin, Instagramin ja YouTuben kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.