Jaffa-makukysely 1.-7.11.2021 - arvonnan säännöt

Järjestäjä 
Oy Karl Fazer Ab  (jäljempänä ”Fazer” tai ”Järjestäjä”), 
y-tunnus 02026693 
Fazerintie 6, 01230 Vantaa 

Ketkä voivat osallistua? 

Kanta-asiakasohjelmaan ja arvontoihin voivat osallistua kaikki 16-vuotta täyttäneet yksityishenkilöt.  

Miten kilpailuihin osallistutaan? 

MyFazerissa julkaistavaan Jaffa -makukyselyyn voi osallistua 1.-7.11.2021 välisenä aikana. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi (1) Fazer Jouluboksi (arvo noin 20,00 e).

Arvontaan voi osallistua vain kerran. 

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen 

MyFazerissa julkaistavaan Jaffa -makukyselyyn voi osallistua 1.-7.11.2021 välisenä aikana. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi (1) Fazer Jouluboksi (arvo noin 20,00 e).

Voittajalle ilmoitetaan voitosta siihen sähköpostiosoitteeseen, jota henkilö käyttää kirjautuessaan MyFazeriin. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse siihen osoitteeseen, jonka hän on Fazerille ilmoittanut.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. 

Henkilötietojen käsittely 

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta. 

Järjestäjän vastuu 

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

Muut ehdot 

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen. 

Järjestäjä ilmoittaa MyFazer-sivuillaan ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median kanavissaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. 

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. 

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.