Suklaamökkikuvakampanjan (#Fazerchocohutcampaign) säännöt

Järjestäjä 
Oy Karl Fazer Ab ja Fazer Makeiset Oy (jäljempänä ”Fazer” tai ”Järjestäjä”), 
y-tunnus 02026693 (Oy Karl Fazer Ab) ja 0728786-8 (Fazer Makeiset Oy)
Fazerintie 6, 01230 Vantaa 

Ketkä voivat osallistua? 

#Fazerchocohutcampaign-kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään18-vuotiaat henkilöt, jotka ovat MyFazerin jäseniä ja joilla on julkinen Instagram-profiili.  Osallistuminen edellyttää lisäksi Fazer Chocolate Hut -suklaamökin ostoa Fazer Store -verkkokaupasta.

Miten kampanjaan osallistutaan? 

#Fazerchocohutcampaign-kampanjaan osallistutaan seuraavasti:

  • Kokoa oma Fazer Chocolate Hut -suklaamökkisi, jonka voi tilata Fazer Store –verkkokaupasta: https://fi.fazer.com/.

Voit koristella suklaamökkiä käyttämällä niin Fazer Chocolate Hut -boksin tuotteita kuin muitakin haluamiasi Fazer-tuotteita – esimerkiksi keksejä tai karkkeja. Suklaamökin voi koota haluamallaan tyylillä – esimerkiksi mökin tai nukkekodin malliseksi.

  • Jaa kuva omasta suklaamökistäsi Instagram-feedissäsi käyttämällä näitä kahta tunnistetta: #Fazerchocohutcampaign ja @fazersuomi.

#Fazerchocohutcampaign-kampanjaan voi osallistua 11.10.2021—30.11.2021 välisenä aikana. Ollakseen mukana kampanjassa osallistujan tulee julkaista kuvansa Instagram-profiilissaan aikaisintaan 11.10.2021 ja viimeistään 30.11.2021.  Kuvassa tulee olla käytetty molempia seuraavia tunnisteita: #Fazerchocohutcampaign ja @fazersuomi. Julkaisemisessa käytetyn Instagram-tilin on oltava julkinen, jotta Järjestäjä löytää julkaisun edellä mainituilla tunnisteilla

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen 

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kolme (3) kappaletta 50 euron arvoisia lahjakortteja Fazer Store -verkkokauppaan. Voittajat arvotaan 2.12.2021

Palkinnon voittaminen edellyttää MyFazerin jäsenyyttä. Voittajille ilmoitetaan voitosta Instagramin Direct -viestitoiminnolla. Voittajaa pyydetään olemaan yhteydessä Fazeriin sähköpostitse käyttämällä sitä sähköpostiosoitetta, jota hän käyttää kirjautuessaan MyFazeriin.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hän käyttää kirjautuessaan MyFazeriin.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. 

Oikeudet kampanjan puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistujan tulee muun muassa huolehtia siitä, että Kampanjamateriaalissa näkyvä henkilö on antanut suostumuksen osallistumisesta kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti, ja ettei Kampanjamateriaalissa ole näkyvissä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä (esim. kuvassa näkyvä kolmannen osapuolen logo).

Osallistumalla kampanjaan lisäämällä Kampanjamateriaaliin #Fazerchocohutcampaign tunnisteen lisäksi myös tunnisteen @fazersuomi osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää Kampanjamateriaalia, sellaisenaan tai muokattuna, kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun Kampanjamateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

Henkilötietojen käsittely 

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Fazerilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta julkaista kampanjan osallistujien Instagram-tilin nimimerkki julkaistessaan Kampanjamateriaalia näiden ehtojen mukaisesti. Fazerilla on lisäksi oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta. 

Järjestäjän vastuu 

Fazer Makeiset Oy vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

Muut ehdot 

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen. 

Järjestäjä ilmoittaa MyFazer-sivuillaan ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median kanavissaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. 

Kampanja ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisen sosiaalisen median palvelun käyttöehtoja ja sääntöjä. 

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.