1. Rekisterinpitäjä
Oy Fazer Leipomot Ab (”Fazer” tai ”järjestäjä”),
y-tunnus 1972442-0
Fazerintie 6, 01230 Vantaa

emma.honkanen@fazer.com

2. Rekisterin nimi
Nimi: Fazer Leipurit: Arinaleivän -palautekysely -kampanja (”Kampanja”)
Laatimispäivä: 13.3.2018

3. Rekisterin pitämisen peruste
Palautekysely-kampanja

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tätä rekisteriä käytetään Kampanjan toteuttamista ja hallinnointia varten sekä palkintojen luovuttamista varten.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- nimi tai nimimerkki 
- sähköpostiosoite
- yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
- osallistujan ikä
- mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin
- osoitteet/linkit osallistujan sosiaalisen median profiileihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus
Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rajoitettu määrä ennalta nimettyjä henkilöitä. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.