JÄRJESTÄJÄ
Oy Fazer Leipomot Ab
y-tunnus 1972442-0
Fazerintie 6, 01230 Vantaa

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 15-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 13.3.2018 ja päättyy 1.4.2018. Voit osallistua kampanjaan täyttämällä kyselylomakkeen osoitteessa https://my.surveypal.com/Arina ja jättämällä yhteystietosi arvontaa varten.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken viisi (5) Fazerin tuotepalkintoa. Yhden tuotepalkinnon arvo on 20 euroa ja se sisältää Fazerin tuotteita. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Palkinnot postitetaan voittajille. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Kampanjan voittajat arvotaan Fazerin toimesta 9.4.2018. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta arvontapäivän jälkeen sähköpostilla tai puhelimella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer rekisteröi kampanjaan osallistujien tiedot ja käsittelee näitä tietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi rekisteriselosteen mukaisesti. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille osapuolille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin (ks. tietosuojasta tarkemmin rekisteriseloste seuraavasta linkistä: Arinaleivän palautekyselyn rekisteriseloste).

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampan-jaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaann osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjan toimittamansa materiaalin (”kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kampanjasivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöi-hin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.