Den ståtliga byggnaden i nyrenässansstil blev färdig 1899 och är ett utmärkt exempel på den historiska arkitekturen vid sekelskiftet, Den ansedda och berömda arkitektbyrån Grahn, Hedman, Wasastjerna svarade för planeringen av den vackra stenbyggnaden på Annegatan. Sitt intressanta namn har AnnaK fått enligt sin placering, som en hörnbyggnad vid Annegatan och Kalevagatan.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som en bostadsbyggnad, men i dag inrymmer den även affärs- och kontorslokaler. I fråga om stilen representerar byggnadens gatufasader brytningsskedet mellan historicismen och den nationella stilen. Fram till början av 1900-talet var denna en mycket populär byggnadsstil. På 1970- och 1980-talen upplevdes stilen som mycket opraktisk, och många byggnader från samma period revs på grund av höga underhålls- och reparationskostnader. Den ståtliga bygganden på Annegatan har undgått rivningsdomar och representerar stolt den ymniga byggnadsstilen under sin epok.

Bottenplanet på fasadsidan präglas av linjerustik som avskiljer detta från de högre planen med släta ytor. De släta väggytorna framhäver på ett vackert sätt de utsmyckade och unika fönsterinramningarna. Från gatan kan man se att den ursprungliga fönstergrupperingen i byggnadsfasaden följer bostädernas rumsindelning. Den mittersta delen av byggnadens symmetriska fasad pryds av vackra fönsternischer och runda barockdetaljer ovanför dessa. Hörnet av byggnaden domineras av ett högt och utsmyckat hörntorn.

Huvudentrén från Annegatan är imponerande med sin vackra framtoning. Pilastrar i korintisk stil pryder entrén, och vid takranden finns slående, breda gipsornament med vågräta listverk. De övre delarna av väggarna har målats och de nedre delarna har en panel i marmor. Golvbeläggningen består av schackrutig betongmosaik, och trappräckena är smidda.

Takplanet i stenbyggnaden inrymmer de ljusa och förnämliga konferens-, utbildnings- och festlokalerna i Alvar Aalto-stil. Den vackert renoverade, grindförsedda hissen från 1931 tar besökarna upp till de övre våningarna i byggnaden. De lugna och högklassiga lokalerna lämpar sig för utbildningsevenemang, konferenser samt företagsfester och gemytliga familjesammankomster.