I Ensimmäinen Savus representationsbastur kan såväl konferenser som olika kvällssamkväm och familjefester ordnas. De rymliga bastuutrymmena och terrassen finns på gatuplanet.

I representationsbastun får 18 personer plats samtidigt. Vi rekommenderar grupper om 25–30 personer för utrymmet.

En plats där man inte presenteras

Bastuvokabulären och den oskrivna bastuetiketten lär man sig redan i ett tidigt skede, och i form av muntlig tradition överförs denna information från en generation till en annan.  Redan små barn kan berätta hur man beter sig i bastun. Man kan också med god grund säga att bastu och bastubad finns djupt i vår kulturtradition.

Föreställningar om effekter där hälsan och välbefinnandet främjas har alltid förknippats med bastubad. I bastun har man botat sjukdomar, koppat, tappat blod, masserat och rätat ut extremiteter. Fortfarande finns det många som anser att de får hjälp med att förebygga och bota förkylningar på bastulaven. För de flesta är bastun dock en plats där man slappnar av och går ner i varv.

Bastun har fortfarande en stark anknytning till helgaftnar och speciella situationer. Utöver en angenäm upplevelse är jul- och midsommarbastubad samt stug- och brudbastubad bastuupplevelser som har en speciell och stark roll i vår kultur. Representationsbasturna, bastuavtalen och de avslappnade bastusammankomsterna representerar ett informellt sätt att arbeta i arbetslivet och där ärenden främjas med medverkan av bastuanden.

Bastubad har alltid också inkluderat servering och lättsam samvaro med bastusällskapet. Efter ymnig svettning smakar en fräsch, kall dryck och när man svalkar sig en bit salt bastumat. Smårätter hör till favoriterna eftersom de är lätta att äta med en hand, utan större dukningar och med fri klädsel. Delikata sallader, frestelser, korvkavalkader och plockmat hör också till de mest populära bland basturätterna. Bastukaffe är ett finländskt begrepp som inte behöver någon förklaring.