Posthuset är ett känt, funktionalistiskt landmärke i hjärtat av Helsingfors. Byggnaden avbildades på ett svartbrunt frimärke med valören fyra mark 1939, ett år efter att byggnaden stod färdig. Den eleganta postbyggnaden dekorerade då så många som sex miljoner frimärken.

För Huvudposten ordnades 1934 en arkitekturtävling som vanns av de unga arkitekterna Jorma Järvi och Erik Lindroos. Också den erfarna arkitekten Kaarlo Borg anlitades när planeringen påbörjades. I sina planer delade arkitekterna upp alla utrymmen mellan post- och telegraffunktionerna, vilket påverkade både bottenplanen för byggnaden och den inbördes ordningen mellan utrymmena. Med hänsyn till funktionalismen önskade arkitekterna även framhäva de tekniska, snabba och funktionella aspekterna i byggnaden. Man ville också använda ett helt nytt material för fasaderna, dvs. klinker med poststämpelmönster från Kupittaan savi. Det hållbara materialet smyckar fortfarande byggnadens stiliga yttre yta. Byggnaden stod färdig 1938.

Från och med den dag då byggnaden blev färdig har den haft en betydande roll i stadens och invånarnas liv. De mest kända formgivarna och designerna under denna epok, till exempel Paavo Tynell, Runar Engblom, Arttu Brummer och Eino Kauria, påverkade inredningen i huset genom att designa måttbeställda möbler och armaturer för utrymmena. Den öppna servicedisken i postsalen representerade en helt ny syn på rumsgestaltning. Över disken kunde kunden uträtta sina ärenden tillsammans med tjänstemannen, utan någon traditionell, stängbar glaslucka emellan. 

På 1950-talet ökade behovet av utrymmen i byggnaden, och den byggdes därför ut med några extra plan. Samtidigt byggdes den första helikopterplattan i Helsingfors på taket. Plattan användes under de olympiska spelen i Helsingfors 1952. I det byggnadskonstnärligt och kulturhistoriskt värdefulla Posthuset får inga reparationer som får en negativ inverkan på dess värde och stil göras. Bland annat Huvudpostens postsal har deklarerats som ett skyddsobjekt.

År 1998 uppdelades Post och Tele i separata bolag, och verksamheten i posthuset förändrades. I dag ägs byggnaden av Ilmarinen, och byggnaden inrymmer bland annat många kontorslokaler, en stor dagligvaruaffär, Helsingfors stads Bibliotek 10 samt den trivsamma lunchrestaurangen Pääposti för alla vänner av god mat samt unika festlokaler.