Restaurang Kadetti och utbildningsbyggnaden i Munksnäs är en del av Munksnäs villasamhälle som planerats av Eliel Saarinen. Byggnaden stod färdig 1918 och hann endast fungera som pensionat några år varefter kadetter flygvapenofficerare och statliga tjänstemän har hört till byggnadens historia.

De mer förmögna blev vid sekelskiftet 1900 intresserade av idén om en trädgårdsstad, och idealet blev ett naturnära bostadsområde med goda kommunikationer till centrum av staden. Saarinen fick i uppdrag att planera en villastadsdel i europeisk stil med breda boulevarder samt rad- och småhus. Som motvikt till stadsinslaget skulle invånarna få en möjlighet att njuta av grönskande parker, torg och fontäner.

Till följd av de oroliga tiderna under världskriget, Finlands självständighet och medborgarkriget krossades Saarinens planer bitför bit. Man hann dock bygga ett pensionat i Munksnäs, och detta inrymde senare Kadettskolan. Det ståtligaste stenhuset i Munksnäs smälter praktfullt in i landskapet, och den ståtliga inredningen i byggnaden har planerats av Saarinen själv. Mästaren har också satt sin prägel på alla detaljer, inklusive möbler, takdekorationer och armaturer. Även radhusen på Holländarvägen blev färdiga, och man hann även röja området fram till Bredviksplatsen för Parkvägen.

Pensionatet vid havsstranden började också erbjuda helpension och rekreation för stadsborna och mer långväga gäster. I en artikel i Matkailulehti 1919 beskrivs pensionatet på följande sätt: ”I fråga om storleken torde pensionatet i Munksnäs vara ett av de största i vårt land. Det kan erbjuda 100 helpensionsgäster bekväm inkvartering. Rummen är rymliga, och man har omsorgsfullt sett till de moderna bekvämligheterna. Största delen av rummen är således utrustade med egna badkar, bekvämlighetsinrättningar, för att inte tala om de rymliga kontoren. Inredningen är av helt ny modell, olika i varje rum, och allt har färdigställts enligt arkitekt Eliel Saarinens ritningar.” Man känner till att åtminstone författaren V.A. Koskenniemi och engelska konsuln Charles James Cook varit gäster på pensionatet. Under de torftiga tiderna efter kriget drevs pensionatet i konkurs, och byggnaden överläts till Kadettskolan.

Åren 1974–1976 renoverades byggnadens under övervakning av Museiverket. Byggnadsfasaderna förblev oförändrade, men de inre delarna totalrenoverades, bland annat vestibulen och matsalen återställdes i ursprungligt skick. År 1976 togs byggnaden i Munksnäs i användning av Statens utbildningscentral. Statens utbildningscentral omvandlades 2002 till företaget HAUS kehittämiskeskus Oy som i dag verkar i lokalerna.