Villmanstrands nya stadsteater flyttade från sina gamla lokaler till plan tre ovanför butikerna och restaurangerna i köpcentret IsoKristiina. Det skulle inte längre ha lönat sig att reparera den gamla teatern, och en utbyggnad skulle också ha varit nästan omöjlig.

Det översta planet i köpcentret blev färdigt 2015 och designades av arkitekt Samuli Woolston. Teaterns även internationellt unika placering i anslutning till ett köpcentrum placerar teatern tillbaka till sina rötter bland folket.

Fastighetens historia är fortfarande mycket kort, men en lång, fantastik framtid har förutspåtts för den. Plan tre i köpcentret har kallats en föregångare för förändringarna i teatervärlden och i teaterarkitekturen, och den tillhandahåller nu oförglömliga och olika slags upplevelser.