I industribyggnaden vid Borgå å har man under årens lopp tillverkat hästskor, limmat plywood och gjutit metall. I den renoverade kulturhistoriska byggnaden verkar i dag ett mångsidigt kultur- och kongresscentrum som Konstfabriken. Inom det kvartersstora området finns bland annat många utställnings- och konstlokaler, arbetsrum för konstnärer samt kaféer och restauranger.

Industribyggnadens historia börjar på 1920-talet då den borgåbaserade ramaffären Alba Oy Ab började bygga en ny industrianläggning på den västra stranden av Borgå å. Tillväxten inom den finländska industrin var kraftig under seklets första decennier, och detta framgick även av de omfattande investeringarna i fabriker i Borgå.

I FABRIKSLOKALERNA HAR BLAND ANNAT EN VERKSTAD, EN HÄSTSKOFABRIK OCH EN PLYWOODFABRIK VERKAT.

 På 1960-talet ägdes fabriken av Fiskars. I verkstaden monterades traktorer och kaffemaskiner. Under årens lopp har fabriksområdet även många gånger haft otur. Bränder och krigstida bombningar har skadat byggnaden vilket även i dag syns som olika förhöjningar och utbyggnader av byggnaden.

I början av seklet ordnades en arkitekturtävling för området. Byggandet påbörjades 2009, och den renoverade Konstfabriken blev färdig 2012. Av den ursprungliga byggnaden återstår fortfarande pannrummet och verkstadslokalerna. Som bäst har lokalerna inrymt arbetsrum för 40 konstnärer och olika verkstäder, till exempel för pappersarbete och grafik. Pannrummet fungerar i dag som arbetsplats för konstnärer, och verkstaden används som varierande arbetsutrymme. Konstfabriken har också ett konstgalleri samt utställnings- och konsertlokaler. Konstfabriken ägs i dag av tre stiftelser. Ägarna är Finlands Kulturfond, Alfred Kordelins stiftelse och Emil Aaltonens stiftelse.

Lokalerna

Konstfabrikens väggar i rödtegel skapar stämning i våra renoverade och vackra restaurang- och festlokaler. De olika lokalerna kan efter behov slås samman till en enda lokal genom att öppna de breda pardörrarna till korridoren mellan salarna. På sommaren trivs våra gäster på utomhusterrassen.

Från våra flexibla konferenslokaler öppnar sig vackra vyer mot Borgå å, och under konferenspausen kan gästerna ta del av de avgiftsfria konstutställningarna som är öppna dagligen. Tack vare den moderna konferenstekniken kan våra lokaler användas på många olika sätt. För ert evenemang ordnar vi uppiggande konferens- och pausservering samt en festlig måltid enligt era önskemål.