Fazer har undersökt vilka presenter finländarna helst ger och resultaten av undersökningen visar av merparten av dem som åker utomlands för att hälsa på bekanta tar med sig presenter som representerar Finland och givarens värderingar. Choklad är enligt svarspersonerna en av de mest populära presenterna och bland enskilda produkter ligger chokladen Fazer Blå (mjölkchokladen Karl Fazer) högst på listan.

Undersökningen visar att choklad är en populär present. Hela 23 procent av svarspersonerna valde choklad som sin favoritpresent. Fazers choklad är mycket populär, bland alla som valde choklad som sin favoritpresent svarade 83 procent att de skulle ta med sig Fazer-choklad som present till bekanta i utlandet.Av dem som tar med sig choklad som present svarade dessutom hela 76 procent att de uttryckligen skulle välja Fazer Blå.

Enligt undersökningen är de associationer som presenterna ger viktiga för finländarna och vittnar om givarens värderingar och hemland. De svarspersoner som ger Fazer Blå i present upplever att chokladen är en finländsk produkt som de uppskattar (51 %) och en utmärkt produkt som man gärna visar upp utomlands (50 %). Svaren visar att finländarna vill ge sådana produkter som de har en personlig koppling till. Av de svarspersoner som ger choklad i present uppgav 88 procent att Fazer Blå är en fin present från Finland.


Fazer Blå upplevs vara en finländsk och pålitlig present

* Största delen av de svarspersoner som ger Fazer Blå i present ansåg att chokladen är en fin present från Finland (52 %) och näst flest att den är en utmärkt present (36 %).

* När svarspersonerna ombads uppge de tre viktigaste orsakerna till att de ger just Fazer Blå i present svarade de enligt följande: 

  • 51 % konstaterade att Fazer Blå representerar Finland
  • 51 % sade att Fazer Blå är en finländsk produkt som de uppskattar
  • 50 % sade att Fazer Blå är en utmärkt produkt som man gärna visar upp utomlands
  • 41 % sade att Fazer Blå är högklassig 
  • 35 % sade att Fazer Blå smakar bäst

Undersökningen genomfördes i december och 1 515 finländare som fyllt 18 år deltog i den.