De första deltagarna i rekryteringsutbildningsprojektet 125 möjligheter till arbete, som inleddes på hösten, blev klara i december. Praktikperioderna på Fazer fick beröm både av förmännen och av praktikanterna. Målsättningen med projektet är att hitta en väg framåt för så många som möjligt av deltagarna.

Rekryteringsutbildningsprojektet 125 möjligheter till arbete genomförs i samarbete med Diakonissanstalten i Helsingfors och NTM-centralen. Projektet riktar sig till personer som har haft svårt att hitta arbete: bland annat långtidsarbetslösa, unga arbetslösa, invandrare och personer som är delvis arbetsföra. Rekryteringsutbildningen omfattar både närundervisning och inlärning i arbetet på Fazers olika affärsområden. Projektet är en del av Fazers program inom Finlands 100-årsjubileum.

Det finns två olika utbildningsmöjligheter inom projektet, en för livsmedelsindustrin och den andra för restaurangbranschen. Tre grupper har planerats inom båda. Beroende på branschen utförs inlärningen i arbetet antingen på en gång mellan teoriavsnitten eller också omlott med teoristudierna. Vid valet av utbildningsbransch beaktas i mån av möjlighet personernas tidigare utbildningar och erfarenheter samt egna önskemål. 

På restaurangsidan blev mångsidiga arbetsuppgifter bekanta

Den första gruppen inom restaurangbranschen startade i september 2016, och blir klar i slutet av februari. Platserna för inlärning i arbetet fanns i restauranger på olika håll i huvudstadsregionen. Deltagaren som arbetade på studentrestaurangen i Otnäs praktiserade måndagar till torsdagar från september till december. Fredagarna var vikta för teoristudier. Hon fick först bekanta sig med alla uppgifter i restaurangen: kock för varm mat, kallskänka, salladstillredning, kärlhantering, jobb i restaurangsalen och tillredning av portionssallader. Tillredningen av kall mat kändes mest rätt, och hon tillredde bland annat representationsprodukter och fruktfat tillsammans med kallskänkan. Under perioden med inlärning i arbetet fick hon ta hygienpasset och studierna kulminerade i ett yrkesprov inom kalla rätter i januari.   

Fazer Food Services verkställande direktör Jaana Korhola gladde sig åt att hon fick ta en kaffepaus tillsammans med alla praktikanter och fråga hur det stod till med dem och vad de tyckte.

“Alla var glada och stolta över att ha fått komma med i projektet efter svåra tider, som ibland hade pågått i flera år”, berättar Korhola. ”Det var speciellt fint att höra att de hade fått prova på många olika arbetsuppgifter och känt sig som en i teamet, inte endast som en praktikant.”

Positiva nyheter om arbetsutsikterna

Den första utbildningsgruppen inom livsmedelsindustri, 18 personer, blev klara 8.12. Studierna inleddes i september med en månadslång teoridel. Efter teoridelen tillbringade studenterna sex veckor med inlärning på arbetet, och sedan återvände de igen till skolbänken. Under utbildningen gick man bland annat igenom livsmedelsbranschens hygien- och säkerhetsfrågor. En stor del av denna grupp har hittat vägen framåt, antingen på Fazer eller hos andra arbetsgivare.  

En av de första som blev klar var Jelena Dementjeva, som flyttat från Estland till Finland. Hon hann vara arbetslös i tre år, innan hon valdes till rekryteringsprojektet. ”TE-kontoret rådde mig att ansöka. Jag trodde aldrig att jag skulle bli antagen”, säger hon. När utbildningsperioden var avslutad fick Dementjeva goda nyheter: hon fick bli säsongsarbetare vid Mignon-linjen, där hon började den 9 januari. ”Redan under praktiken trivdes jag bra på Fazer. Alla var mycket trevliga och villiga att hjälpa, så jag är verkligen ivrig och lycklig att jag har fått den här chansen”, fortsätter hon.

Rekryteringsprojektet fortsätter som planerat

Den andra utbildningsgruppen inom restaurangbranschen började i november 2016. De 22 ivriga studenterna inledde inlärningen i arbetet 9.1 2017. Det andra utbildningsprogrammet inom livsmedelsindustri planeras som bäst och kommer att inledas under våren.