Finländarnas favoriter är chokladkex och fyllda kex.

Genom sin decennier långa erfarenhet känner Fazer den finländska smaken och lyssnar på konsumenternas önskemål. I månadsskiftet mars-april 2013 genomförde Fazer en enkät som besvarades av sammanlagt närmare 1 700 finländare.

Enligt enkäten är den läckra smaken den allra viktigaste egenskapen hos kex om man frågar finländarna: 71 procent nämnde smaken som det första kriteriet då de väljer kex. Finländarnas favoriter bland smakalternativen är kex täckta av choklad och fyllda kex. Också kaffekex och chokladrån faller finländarna i smaken. Över hälften av dem som besvarade frågorna avnjuter helst sina kex med kaffet. Största delen äter kexen hemma.