Tävlingsregler för Fazer Geisha & Recolor kampanjen.

Organisatör

Fazer Konfektyr, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?

Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?

Kampanjen påbörjas 2018-18-01 och avslutas 2018-15-02. Du deltar i tävlingen på  genom att färglägga en av Fazer Geisha bilderna i Recolor applikationen och sedan dela den till Instagram med hashtaggen #FazerGeisha och tagga in @fazersverige på Instagram. Observera att ditt konto måste vara offentligt för att kunna delta i tävlingen. Du kan delta hur många gånger du önskar genom att färglägga fler bilder.

Priser

Kampanjen gäller endast för personer som bor i Sverige där 10 vinnare kommer att väljas ut. Vinnarna väljs ut inom sju dagar efter att kampanjen har avslutats. Vinnaren kommer att bli taggad i kommentarsfältet för tävlingsinlägget.
Om vinnaren inte svarar inom fem dagar så blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare.
Vinsten är en Geishakit till ett värde av ca. 100 kronor. Priset kommer att levereras via posten. Fazer förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn samt plats på Fazers hemsidor och sociala mediekanaler.
Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Rättigheter gällande kampanjmaterial

Genom att delta i tävlingen garanterar du som tävlingsdeltagare att du har skapat materialet helt själv. Deltagaren garanterar även att kampanjmaterialet inte bryter mot svensk lag, god sed, rättigheter för tredje part, eller andra immateriella rättigheter på något sätt.

Deltagande genom recolor appen, eller publicering av kampanjmaterial till Instagram och användade av hashtaggen #FazerGeisha samt taggning till @fazersverige ger Fazer begränsade rättigheter till kampanjmaterialet. Detta innebär att Fazer har rätt använda kampanjmaterialet utan ersättning till kampanjdeltagaren i sina sociala mediekanaler för marknadsföring av kampanjen och på Fazers hemsidor. Fazer ber alltid om lov för all övrig marknadsföring utöver det ovan nämda. 

Hantering av personuppgifter

Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazer’s data security statement.

Organisatörens skyldigheter

Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.
Deltagarna frikänner Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor

Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Fazer rätten till att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.
Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram. Deltagarna befriar Instagram från allt ansvar kopplat till kampanjen.