Restaurang Allegro verkar i lokalerna för campuset med samma namn, Campus Allegro.

Den äldsta byggnaden i campuskomplexet är Lindskogs hus från 1797. Det första stenhuset i staden hörde till den tidens största redare Adolf Lindskog. Huset i två plan klarade stadsbranden 1835 och har därefter inrymt bland annat en partihandel och en butik. Dessutom har det fungerat som bostad.

Området har byggts genom att slå samman byggnader från olika epoker till en enda stor gård. Komplexet bildas av Lassfolks gamla spetsfabrik i rödtegel, Lindskogs hus och ett nybygge som förenats med glas. Campuset vid de tre återfunna gatorna från 1700-talet erbjuder i sin nuvarande form en mötesplats för kultur, många typer av konst, utbildning och företag.

EN DEL AV CAMPUS ALLEGRO ÄR EN GAMMAL SPETSFABRIK.

Under ledning av Anders Lassfolk inledde den första spets- och bandfabriken sin verksamhet 1911. I början fanns det bara två maskiner, men redan tio år senare fanns det så många som 80. Produktionen utvidgades till olika typer av band: dekorationsband och skosnören. Den intensiva tillväxten fortsatte tiotals år. Verksamheten vid fabriken i tre plan vid Storgatan upphörde först 1992.

Planeringen av campuset som i dag är verksamt inom området inleddes i början av 2000-talet och byggandet 2009. År 2013 stod Campus Allegro färdigt att tas i bruk av läroanstalterna, företagen och kulturlivet. Med nybygget förenade arkitekt Roger Wingren flera sekler för dagens behov.

Lokalerna i vår restaurang lämpar sig utmärkt för såväl företagsevenemang som familjefester, och kan modifieras enligt temat för evenemanget. 

Den öppna, ljusa restaurangsalen rymmer cirka 200 kunder. Den luftiga lokalen har ett starkt inslag av ljusa nyanser och tränyanser. Dessutom hälsar färgklickar i orange och grönt gästerna välkomna och får dem att stanna upp ett ögonblick. De av glastak förenade olika seklernas byggnadsstilar och modern teknik smälter in i varandra på ett sätt som samtidigt är både rogivande och ger ny kraft för besökarna. Restaurangens historiska ramar är otroliga, och till exempel den gamla fabrikens fasad i rödtegel påminner om gångna tider.