Den äldsta delen av Vasa stadsteater är en del av det ursprungliga Arbetarhuset i Vasa. Det blev färdigt 1906. Det vackra jugendhuset designades av A.W. Stenfors som också var lärare i teckning vid reallyceet i Vasa. Parallellt med undervisningen arbetade Stenfors även som länsarkitekt.

Den finskspråkiga teaterverksamheten började hösten 1906 då Vasa Arbetarteater grundades. Under inbördeskriget 1917 blev det dock ett avbrott i verksamheten, och skyddskåren tog teaterhuset i besittning. Skyddskåristerna hittade vapen som hade gömts under scenen, och som straff förstördes scenen och dess utrustning. Hösten 1919 återtogs huset av teaterfolket, men år 1930 var man åter tvungen att avbryta teaterverksamheten då man i arbetarhusets källare åter hittade en vapengömma, och lokalerna beslagtogs. Teatern kommunaliserades 1972, och samtidigt byttes namnet till Vasa stadsteater.

En omfattande renovering och ombyggnad av teaterhuset avslutades 1992, och det gamla jugendhuset återfick sin ursprungliga form. Den nybyggnadsdel som designades av arkitekt Annikki Nurminen representerar modern arkitektur med öppna vestibuler samt granit- och stålmaterial. När byggandet framskred byggdes moderna scenutrymmen i nybyggesflygeln. I Romeosalen med den stora scenen finns 370 platser, och den lilla scenen i Juliasalen i den gamla byggnadsdelen har 118 platser. Teaterrestaurangen Kulma har kapacitet för 160 kunder.

I det nya teaterkvarteret finns det 348 parkeringsplatser i två plan i parkeringshallen under jorden. Hallen är avsedd för både invånarna i teaterkvateret och allmän användning. De som kommer till teatern kan gratis parkera sin bil i den avgiftsbelagda parkeringshallen.