Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra konkreta gärningar och att vara en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör. Genom sponsringen stöder vi även vår affärsverksamhet och för en dialog med våra intressegrupper.

Fazer är med och stöder många goda projekt och organisationer. Vår viktigaste samarbetspartner är SOS-Barnbyar i Finland, Sverige, Estland och Ryssland. Vi värnar om naturens mångfald tillsammans med Baltic Sea Action Group och Högholmen. Utvecklingssamarbete stöder vi via Naisten Pankki, och vi befrämjar ansvarsfulla inköp av kakao genom att vara medlem i World Cocoa Foundation. Barns och ungdomars motion är viktigt för oss och vi är huvudsponsor både i Hesa cup och Europas största skolidrottsevenemang, Stafettkarnevalen. 

Med stödannonser stöder vi handikappidrott, patientorganisationer samt krigsveteraner.

Med produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder. Fazer gör efter övervägande produktdonationer till icke-vinstdrivande organisationer i Finland, till exempel som lotterivinster vid olika evenemang eller för att sprida glädje till dem som behöver det mest.

LÄS MERA