Fazer keksit – rakenna ja voit voittaa -kilpailu

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy (jäljempänä ”Fazer” tai ”Järjestäjä”)
y-tunnus 0728786-8
Fazerintie 6, 01230 Vantaa

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KILPAILUAIKA

Kilpailu alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.8.2016

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua jakamalla #fazerkeksit -kuvansa Instagramissa tai/ja  Twitterissä. Kuvan tietoihin tulee merkitä tunnisteet #fazerkeksit ja @fazersuomi. Instagram-tilin tulee olla avoin. Kaikki kilpailuun edellä selostetulla tavalla lähetetyt kuvat julkaistaan lähtökohtaisesti kampanjasivulla osoitteessa: www.fazer.fi/fazerkeksit

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Suomenkielisen kilpailun palkintona arvotaan viikoittain kiva tuotekassi.  Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

RATKAISUPERUSTEET

Kisaan osallistuneiden kuvien joukosta arvontaan voittaja kerran viikosta. Kuvassa pitää olla tunnisteet #fazerkeksit @fazersuomi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumustaan (ks. Tietosuojasta tarkemmin tietosuojaseloste osoitteessa www.fazer.fi/settings/rekisteriseloste/.)

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista. 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.


MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Fazerin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Fazerista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fazerilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.

Fazer pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivustolla osoitteessa fazer.fi/fazerkeksit

Tämä kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima.