JÄRJESTÄJÄ
Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 25.1.2018 ja päättyy 1.2.2018 Fazerin Facebookissa. Voit osallistua kampanjaan kommentoimalla julkaisun alle oman arvauksesi siitä, mikä osuus jauhoista Fazer Siemenleipä Kaurassa on korvattu siemenillä.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Julkaisua kommentoiden kesken arvomme yhden (1) Fiskarsin yrttiruukun (arvo 100 €/kpl). Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookissa. Voidaksesi osallistua kampanjaan, tulee sinun mahdollistaa yksityisviestien lähettäminen Facebookin kautta.

Kampanjan voittaja arvotaan Fazerin toimesta perjantaina 2.2.2018. Voittaja arvotaan kaikkien kommentoijien joukosta ja häneen otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookissa viikolla 6. Palkinto postitetaan voittajalle.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi ja Fazer Leipomot päättää itse, mitä Fazer tuotepalkinnot sisältävät.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Tällä kampanjasivustolla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, et Facebookille. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.