JÄRJESTÄJÄ

Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN

Kampanja alkaa 18.4.2018. Kampanjaan osallistutaan lähettämällä 30-60-sekuntinen osallistumisvideo WhatsApp-sovelluksen kautta numeroon +358 50 514 7314.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun pääpalkinto on rooli ÄSSÄ Munkixina ja kuvauspäivä studiolla ammattilaisten kanssa sekä Fazerin tuotepalkinto. Kilpailun voittajan matkat kuvauksiin (Fazerin valitsemalla välineellä) maksetaan kotimaassa.

Kilpailun voittaja valitaan Fazerin toimesta. Raati valitsee rooliin sopivan esiintyjän koe-esiintymisvideoiden perusteella. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamia yhteystietoja käyttäen. Kilpailun voittaja on vastuussa mahdollisista veroista.

Kaikkien osallistuneiden kesken Fazer arpoo 8.5.2018 viisi (5) kappaletta 50 €:n lahjakortteja S-ryhmän kauppoihin sekä 5 kappaletta Fazerin tuotekasseja. Fazer vastaa arvottujen palkintojen mahdollisesta lahjaverosta.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajien etunimet, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta pysyvän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailuun lähettämäänsä videoon ja oikeuden kopioida ja muuttaa videota sekä saattaa se yleisön saataville kokonaan tai osittain, muuttamattomana tai muutettuna, missä tahansa muodossa sekä oikeuden luovuttaa edellä tarkoitettu käyttöoikeus edelleen. Fazerilla on käyttöoikeutensa nojalla oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä videoita kilpailun markkinoinnin ja mainonnan yhteydessä esimerkiksi internetissä, aikakausilehdissä tai televisiossa. Osallistuja sitoutuu allekirjoittamaan Fazerin pyynnöstä erillisen videoon liittyvien oikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Fazer voi kerätä ja käsitellä osallistujien henkilötietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kilpailun ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä voittajien tavoittamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Fazerille suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn yllä mainitussa tarkoituksessa.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämiseen osallistuneet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kampanjasivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin eikä Instagramin tukema tai hallinnoima. Osallistumalla kilpailuun vapautat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta. Kampanjan sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook- ja Instagram-palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.