JÄRJESTÄJÄ
Fazer Leipomot Oy (”Fazer” tai ”järjestäjä”),
Fazerintie 6
01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 15-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suo-messa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 19.9.2017 Fazerin Facebookissa (http://www.facebook.com/fazersuomi) ja päättyy 25.9.2017. Voit osallistua kilpailuun jättämällä kommenttisi kuvan alle, ja ker-tomalla kenet kaverisi ottaisit mukaan JVG juhlakonserttiin Hartwall areenalle. Konsertti järjestetään 30.9.2017.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Julkaisua kommentoiden kesken arvomme 2 kpl 2 hengen lippupaketteja. Lippujen arvo 39,00 € per kappale. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookissa. Voidak-sesi osallistua kampanjaan, tulee sinun mahdollistaa yksityisviestien lähettäminen Face-bookin kautta.

Kampanjan voittajat arvotaan Fazerin toimesta tiistaina 26.9.2017. Voittajat arvotaan kaikkien kommentoijien joukosta ja heihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Faceboo-kissa tiistaina 26.9. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä 3 päivän kuluessa, arvotaan uusi voittaja. Konserttiliput lähetetään voittajalle e-lippuna voittajan ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer rekisteröi kampanjaan osallistujien tiedot ja käsittelee näitä tietoja kampanjan to-teuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi rekisteriselosteen mukaisesti. Fazer ei luovu-ta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä näitä suoramarkkinointiin.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit va-hingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampan-jaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainit-tujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongel-mista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimit-tamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että materiaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaali-oikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.


MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kampanjasivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampan-jaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöi-hin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, et Facebookille. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista kampanjaan koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kampanjan sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook-palvelun käyttöehtoja ja sääntöjä.