Tutustu alta Fazer Marjapiirakat 50 vuotta -kampanjan sääntöihin.

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Kampanjaan eivät voi osallistua niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?

Kampanja alkaa 13.5. ja päättyy 16.5.2021. Voit osallistua kampanjaan Fazerin Facebookissa kommentoimalla tämän julkaisun alle oman Fazer Marjapiirakoihin liittyvän muistosi.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä kolme (3) palkintoa. Yksi palkinto sisältää seuraavat tuotteet: 1 kpl Pentik Metsämarja Piirakkavuoka ja 1 kpl Pentik Metsämarja Patalappu. Yhden palkinnon arvo on noin 45 euroa.

Kampanjan voittajat (3 kpl) arvotaan Fazerin toimesta viimeistään 18.5.2021. Voittajat arvotaan kaikkien kommentoijien joukosta ja heihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja vain kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.