JÄRJESTÄJÄ
Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suo-messa.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 28.11.2017 ja päättyy 5.12.2017 Fazerin Facebookissa ja Instagramissa. Voit osallistua kampanjaan kommentoimalla ja kertomalla julkaisun alle, mikä tekee sinun aamustasi parhaan mahdollisen.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Julkaisua kommentoiden kesken arvomme yhden (1) Iittalan Suomi 100 -astiastosarjasetin Facebookissa ja yhden (1) Suomi 100 -astiastosarjasetin Instagramissa. Astiastosarja settiin kuuluu: 4 Kastehelmi-lasia, 2 Kastehelmi-lyhtyä, 1 Kastehelmi-säilytyspurkki, 4 Kastehelmi-lautasta ja 1 Kastehelmi-tarjotin (arvo 200 €). Voittajiin ote-taan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookissa ja Instagramissa. Voidaksesi osallistua kampanjaan, tulee sinun mahdollistaa yksityisviestien lähettäminen Facebookin ja In-stagramin kautta.

Kampanjan voittajat arvotaan Fazerin toimesta torstaina 7.12.2017. Voittajat arvotaan kaikkien kommentoijien joukosta ja palkinnot postitetaan voittajille viikolla 49 lopulla.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit va-hingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampan-jaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainit-tujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongel-mista tai esteistä kampanjan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimit-tamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanja-materiaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Tällä kampanjasivustolla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampan-jaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöi-hin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin eikä Instagramiin. Annat tietosi ainoastaan Fazerin käyt-töön. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.