Mikä on sinun paras ÄSSÄ yhdistelmäsi? Kuvaa lempikarkkiyhdistelmäsi ja osallistu skabaan! Voit voittaa MyFoneKit VR virtuaalilasit.

Mikä on sinun PARAS ÄSSÄ yhdistelmäsi- KILPAILUN säännöt.

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy (”Fazer”), PL 4, 00941 HELSINKI

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN

Kilpailu alkaa 10.1.2017 ja päättyy 24.3.2017.

Voit osallistua kilpailuun kuvaamalla parhaan Ässä-karkkiyhdistelmäsi ja jakamalla kuvan omassa Instagram-tililläsi tai osoitteessa Fazer.fi/assa. Osallistumalla kilpailuun Instagramin kautta tulee sinun lisätä kuvan yhteyteen tunnisteet #parasässä, #fazerkuvakisa ja @fazersuomi. Tilisi profiilin tulee olla julkinen. Instagramin kautta laitetut kuvat, johon on liitetty edellä mainitut tunnisteet tulevat näkyviin myös osoitteessa Fazer.fi/assa.

Osallistua voi myös verkkosivuilla lataamalla kuvan osoitteessa Fazer.fi/assa.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl MyFoneKit VR –virtuaalilaseja.

Yhden palkinnon arvo on noin 49,90 euroa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Kilpailun voittajat arvotaan Fazerin toimesta 29.03.2017. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 31.3.2017 mennessä. Voittajien tiedotetaan Instagramin ja/tai verkkosivujen kautta ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, arvotaan uusi voittaja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista. Osallistuja vakuuttaa myös, että kaikki mahdollisesti kuvissa tunnistettavissa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa siihen, että kuvalla osallistutaan kilpailuun, ja että he ovat ymmärtäneet, missä laajuudessa kuvaa tullaan mahdollisesti käyttämään.

Osallistumalla kilpailuun toimittamalla kuvan kampanjasivun kautta tai lisäämällä kuvaan tunnisteet #parasässä, @fazersuomi ja #fazerkuvakisa, osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää Kilpailumateriaalia kilpailun markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun Kilpailumateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen ja poistaa kuva Fazerin omista kanavista.

Näillä kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kilpailuun ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

INSTAGRAM: Tämä kilpailu ei ole Instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Instagram–palvelu käyttöehtoja ja sääntöjä.