DOMINO®-EFEKTI-KAMPANJAN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN

Osallistumisaika on 01.05.2021-30.06.2021. Voit osallistua kampanjaan kuvaamalla oman Domino-efektisi sisältävän videon, joka on tehty Domino-keksejä tai -pakkauksia hyödyntäen, ja jakamalla sen Facebookissa, Instagramissa tai TikTokissa 30.06.2021 mennessä hashtagilla #dominoefekti. Kampanjan osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINTO JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2) Domino-tuotepakettia, jotka sisältävät 14 kpl Domino Mansikka 350g sekä 14 kpl Domino Pear Smoothie 175g -uutuuksia. Domino-tuotepaketin (1 kpl) arvo on noin 75 €. Voittajat arvotaan 01.07.2021.

Voittajille ilmoitetaan 01.07.2021 voitosta henkilökohtaisesti siinä sosiaalisen median kanavassa (Facebook, Instagram tai TikTok), jossa voittaja on jakanut videon ja osallistunut kampanjaan. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Domino-tuotepaketti toimitetaan voittajille postitse vain Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Fazerilla on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta: https://www.fazergroup.com/fi/tietosuoja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTU MATERIAALI

Osallistuja vakuuttaa, että video ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistuja vakuuttaa myös, että hän on tehnyt videon itse tai saanut valokuvaajalta suostumuksen osallistua videolla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti.

Fazerin tarkoituksena on jakaa osa kampanjavideoista omissa sosiaalisen median kanavissaan ja verkkosivuillaan, sekä sisällyttää niitä muun muassa televisiossa esitettävään Fazer Domino -mainokseen. Osallistumalla kampanjaan osallistuja antaa Fazerille luvan olla häneen yhteydessä ja pyytää lupa tai sopia videon käyttämisestä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin, Instagramin tai TikTokin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai TikTokiin. Osallistujat vapauttavat Facebookin, Instagramin ja TikTokin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.