Alla voit tutustua Fazerin Sinisen muistipelikampanjan sääntöihin.

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat täysivaltaiset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?

Kampanja alkaa 8.6.2020 ja päättyy 30.6.2020. Voit osallistua kampanjaan pelaamalla Fazerin Sinisen muistipeliä, johon pääsy löytyy osoitteesta https://fazer.leadfamly.com/fazerin-sininen-muistipeli ja antamalla siellä nimesi ja yhteystietosi. Voit osallistua ja rekisteröityä kilpailuun viisi kertaa vuorokaudessa.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kappaletta Fazer Storen Kaikki Sinisen levyt -bokseja. Yhden paketin arvo on 45,90 euroa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti hänen ilmoittamiinsa yhteystietoihin. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 10 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle yhdessä sovitulla tavalla. Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta

JÄRJESTÄJÄN JA OSALLISTUJAN VASTUU

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä tai arvontaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan, tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

TAVARAMERKIT JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkkioikeudella, ellei muuta ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Fazerin kirjallista lupaa.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa arvonnasta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe, Fazer tai arvonnan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.