Fazerin Sininen - Pieni pala Suomea -kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”.)

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 01.08.2017 ja päättyy 31.12.2017.

Voit osallistua kampanjaan kertomalla oman tarinasi siitä, mitä kaipaat Suomesta jakamalla tarinasi sosiaalisessa mediassa tai muilla kampanjasivuilla kerrotuilla tavoilla (sähköposti, postikortti, yksityisviesti Whatsapissa, Facebookissa tai tekstiviestillä).

Osallistuminen postitse osoitteeseen:
Fazerin Sininen / Pieni pala Suomea
Fazerintie 6
01230 Vantaa

Osallistuminen sähköpostilla osoitteeseen: pienipalasuomea@fazer.com

Jos käytät sosiaalista mediaa, Instagram tai Twitter-profiilisi tulee olla julkinen ja postauksessa tulee olla tunnisteet #PienipalaSuomea ja @FazerSuomi.

Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan matka Suomeen. Palkinnon arvo on maksimissaan 2000 euroa. Voittaja arvotaan viimeistään 30.11.2017.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 7 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle yhdessä sovitulla tavalla.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottami-seen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistujan tulee muun muassa huolehtia siitä, että Kampanjamateriaalissa näkyvä henkilö on antanut suostumuksen osallistumisesta kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti, ja ettei Kampanjamateriaalissa ole näkyvissä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä (esim. kuvassa näkyvä kolmannen osapuolen logo).

Osallistumalla kampanjaan toimittamalla Kampanjamateriaalin, osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää Kampanjamateriaalia kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun Kampanjamateriaalin käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin, Twitterin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palveluiden käyttöehtoja ja sääntöjä. Osallistujat vapauttavat edellä mainitut sosiaalisen median palvelut kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.