Marianne –kampanjan säännöt

Järjestäjä

Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

Osallistumalla Fazer Marianne -kampanjaan (”Kampanja”) osallistuja hyväksyy Kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Kampanja-aika

Kampanja alkaa 1.10.2016 ja on voimassa 31.10.2016 saakka (”Kampanja-aika”).

Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat, 16 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, pois lukien Järjestäjien työntekijät ja muiden tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen

Kampanjaan osallistutaan äänestämällä omaa suosikkijulistettaan Fazer.fi/marianne sivuilla. Sama osallistuja voi äänestää useamman kerran.

Kampanjapalkinnot ja niiden toimittaminen

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan 100 kolmen A4 kokoisen julisteen settiä. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Palkinnon arvo on 15 euroa.
Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse 5.11. jälkeen. Kilpailun Järjestäjä vastaa palkintoon palkinnon toimituskustannuksista.

Järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä Kampanjan yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa Kampanjapalkintojen tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjien vastuu ei voi ylittää Kampanjan säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.

Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä Kampanjaan osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Henkilötietojen käyttö

Järjestäjä ei tallenna Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja.

Muut ehdot

Osallistumalla Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan Kampanjan sääntöjä ja Järjestäjien niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Järjestäjät pidättävät oikeuden tehdä muutoksia Kampanjaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista Kampanjan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan Kampanjasivustolla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös Kampanja-aikana ja vilpillisten osallistujien hylkäämiseen.

Jos sinulla on kysyttävää Kampanjasta, ota yhteyttä Järjestäjien kuluttajapalveluihin
Fazer: http://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/anna-palautetta-tai-kysy/asiakaspalvelun-yhteystiedot/