Puikula-kampanjan säännöt

Alta voit lukea Fazer Puikulaan liittyvän kampanjan säännöt.

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Kampanjaan eivät voi osallistua niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?

Kampanja alkaa ja päättyy 5.11.2022. Voit osallistua kampanjaan K-Team Päivät 2022 -tapahtuman aikana osoitteessa https://www.fazer.fi/osallistujavoitavillahuopa vastaamalla kyselyyn, täyttämällä yhteystietosi ja lähettämällä lomakkeen.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä kaksi (2) n. 150 euron arvoista Lapuan Kankurit -villahuopaa.

Kampanjan voittajat (2 kpl) arvotaan Fazerin toimesta viimeistään 30.11.2022. Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden joukosta ja heihin otetaan yhteyttä sähköpostitse. osoitteesta. Mikäli voittaja ei vastaa ensimmäiseen yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille heidän sähköpostitse ilmoittamaansa osoitteeseen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.