Kilpailun säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy, jäljempänä ”Fazer”.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Arvontaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Osallistumisaikaa on 21.07.2019 klo 23:59 asti. Arvontaan voi osallistua Fazer Tutti Frutin Facebook ja Instagram –sivuilla. Osallistuminen edellyttää asianmukaista kommentointia kampanjajulkaisuun. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl Fazer Tutti Frutti Summer Box -tuotepaketteja. Arvo 20 €. Voittajat arvotaan kahden viikon sisään osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 04.08.2019. 

Voittajille ilmoitetaan voitosta ja sen lunastamisesta henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin välityksellä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 10 päivän kuluessa voitosta, on Fazerilla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistuja vakuuttaa, että kommentti ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla arvontaan kommentoimalla arvontajulkaisuun osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden materiaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on oikeus käyttää kampanjamateriaalia kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja Fazerin verkkosivuilla. Lisäksi Fazerilla on oikeus hyödyntää tarinaa osana kollaboratiivisen ASMR-videon tekoa. Kaikkeen muuhun käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. 

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.