Tyrkisk Peber -kilpailun rekisteriseloste

Tyrkisk Peber -kilpailun rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Fazer Makeiset Oy
Yhteystiedot: Fazerintie 6, 01230 Vantaa

Rekisterinpitäjän edustaja Mikko Suutari
puh. 09 876 21
sähköposti mikko.suutari@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Tyrkisk Peber –kampanjan osallistujarekisteri
Laatimispäivä 8.12.2016

3. Rekisterin pitämisen peruste

Tyrkisk Peber –kampanjan arvonta

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Kampanjan toteuttamista ja hallinnointia varten sekä palkintojen luovuttamista varten. Tietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva palveluiden käyttö on.

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

* nimi tai nimimerkki
* sähköpostiosoite
* Yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän palveluntarjoajalle Yhdysvaltoihin. Rekisterinpitäjän palveluntarjoaja täyttää soveltuvan lainsäädännön edellyttämän riittävän tietosuojan tason Privacy Shield frameworkin mukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.