Tyrkisk Peber Win a trip to Iceland -kampanjan säännöt  

JÄRJESTÄJÄ 

Järjestäjä 
Fazer Makeiset Oy 
PL 4 
00941 HELSINKI 

Y-tunnus: 0728786-8 

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA? 

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.  

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN? 

Kampanja alkaa 01.08.2019 ja päättyy 31.10.2019. Voit osallistua kampanjaan vastaamalla kilpailukysymykseen osoitteessa www.tyrkiskpeber.com  

Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Fazer pidättää oikeuden hylätä osallistumisen, jos käyttäjä yrittää osallistua kampanjaan usean sosiaalisen median tilin kautta.  

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Islantiin, arvoltaan noin 3000 euroa. Voittaja arvotaan viimeistään 6.11.2019 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kampanjasivulla arvontaan ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 10 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Voittaja voi käyttää palkintomatkansa vuoden sisällä arvonnasta. Tarkemmat varausohjeet toimitetaan voittajalle.  

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan/voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.  

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.  

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.  

MUUT EHDOT 

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.  

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. 

Kampanja ei ole Facebookin, Twitterin, Instagramin, YouTuben tai Pinterestin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.   

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.