Tyrkisk Peber Win a drone -kampanjan säännöt suomeksi

JÄRJESTÄJÄ

Järjestäjä
Fazer Makeiset Oy
PL 4
00941 HELSINKI

Y-tunnus: 0728786-8

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 01.03.2018 ja päättyy 31.05.2018. Voit osallistua kampanjaan vastaamalla kilpailukysymykseen osoitteessa www.tyrkiskpeber.com

Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Fazer pidättää oikeuden hylätä osallistumisen, jos käyttäjä yrittää osallistua kampanjaan usean sosiaalisen median tilin kautta.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan Tyrkisk Peber DJI Mavic Pro kamerakopteri, arvoltaan noin 1000 euroa. Voittaja arvotaan viimeistään 07.06.2018.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kampanjasivulla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 10 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan/voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai es-teistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin, Twitterin, Instagramin, YouTuben sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudat-tamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.