Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista ruokayhtiöistä kannamme suurta vastuuta toimintamme vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntiin. Yksi tärkeä osa tämän vastuun kantamisesta on vastuullinen hankinta. Siksi lupaamme, että vuoteen 2030 mennessä 100 % käyttämistämme raaka-aineistamme on vastuullisesti hankittua.

Meille Fazerilla vastuullinen hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta: Kehitämme kaikkia raaka-aineita ja niiden toimittajia koskevia perusvaatimuksia ja panostamme samaan aikaan erityisesti tiettyjen raaka-aineiden tuotantoketjujen – tuottajien ja toimittajien – valvontaan ja kehittämiseen. Olemme koonneet raaka-aineidemme toimittajille yhteiset hyvät käytännöt (Supplier Code of Conduct), jotka toimivat ohjenuorana koko tuotantoketjulle.

Erityishuomiomme kohteina olevia raaka-aineita ovat esimerkiksi kaakao, viljat, kananmunat, palmuöljy ja soija. Näiden raaka-aineiden hankinnassa panostamme erityisen paljon myös esimerkiksi yhteistyöhön tuottajayhteisöjen ja toimittajien kanssa, uusien innovaatioiden mahdollisuuksiin ja parhaiden mahdollisten hankintamenettelyiden kehittämiseen.

Vastuullisesta hankinnasta huolehtiminen on tärkeää paitsi eettisistä syistä, myös liiketoimintamme jatkuvuuden kannalta. Haluamme kehittää ja luoda ruokaelämyksiä, jotka auttavat tekemään hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Uskomme, että kantamalla vastuumme ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista luomme tulevaisuutta, jossa tarvitsemiamme raaka-aineita on edelleen saatavilla laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Kehitämme vastuullista hankintaa yhteistyössä

Asiakkaamme – kuten esimerkiksi kauppaketjut, osuusliikkeet, ruokatukut, ravintolat, kahvilat ja ruokakaupat – ja vastuullisuuden parissa työskentelevät järjestöt odottavat ja vaativat meiltä vastuullista toimintaa kaikessa hankinnassamme.

Haluamme paitsi täyttää lainsäädännön ja sopimusten asettamat vähimmäisvaatimukset, myös ylittää ne. Kehittämmekin jatkuvasti omaa toimintaamme vastuullisten hankintamenetelmien varmistamiseksi. Kehitämme myös ympäristöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, ihmisoikeuksiin, sekä hyvään hallintoon ja toiminnan läpinäkyvyyteen liittyviä vaatimuksiamme ja ohjeitamme toimittajillemme.

Mitä olemme jo tehneet vastuullisen hankinnan eteen?

Olemme jo vuosien ajan tehneet paljon töitä ja pitkän aikavälin suunnitelmia kaakaon, viljan, kalan, soijan ja palmuöljyn tuotannon ja hankinnan vastuullisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Nyt jatkamme tätä työtä ja suunnitelmiemme toteuttamista, jotta vuoteen 2030 mennessä kaikki käyttämämme raaka-aineet on hankittu vastuullisesti.

Vastuullisuustyössämme olemme selvittäneet yleisimpiin käyttämiimme raaka-aineisiin liittyviä riskitekijöitä. Jatkamme eri raaka-aineiden tuotantoketjujen arvioimista ja erityistoimenpiteitä valituille uusille tuoteryhmille, kuten hedelmille, maidolle ja kahville.

Käyttämästämme kaakaosta, soijasta ja palmuöljystä 100 % on vastuullisesti tuotettua jo nyt.