Haluamme luoda merkityksellisiä ruokaelämyksiä ja tuoda arkeen ilon hetkiä, jotka tekevät jokaisesta päivästä hieman paremman. Tämä on osa strategiaamme, perinteitämme ja tulevaisuuttamme – kaikkea, mitä teemme. Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Ja siksi luovumme häkkikanaloissa tuotettujen munien käytöstä kaikissa liiketoiminnoissamme.

Häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien käytöstä luopuminen on tärkeää eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on myös yksi tärkeä askel kohti vastuullisen hankinnan tavoitettamme: olemme sitoutuneet siihen, että kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat vuoteen 2030 mennessä vastuullisesti hankittuja. Pohjoismaissa ja Baltiassa luovumme häkkikanaloiden munista jo vuoteen 2024 mennessä, Venäjällä vuoteen 2030 mennessä. 

Vastuullisuustyötä yhdessä eri sidosryhmien kanssa

Fazer tekee tiivistä yhteistyötä ruuan tuottajien ja raaka-aineiden toimittajien sekä muun muassa eläinoikeusjärjestöjen kanssa. Eri sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu on erittäin tärkeää koko tuotantoketjun vastuullisuuden parantamisessa. Yhdessä olemme enemmän.

Häkkikanaloissa tuotettujen munien käytöstä luopumisesta tehty sitoumus syntyi eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ja olemme kiitollisia saamastamme arvokkaasta tiedosta ja tuesta.

Me Fazerilla näemme ruuan ratkaisuna ja isona pohjoismaisena toimijana kannamme vastuuta tekojemme vaikutuksista. Luopumalla häkkikanaloiden munien käytöstä parannamme miljoonien kanojen hyvinvointia Pohjoismaissa ja Baltiassa, sekä pidemmällä tähtäimellä myös Venäjällä.

Näin vähennämme häkkikanaloiden munien käyttöä

  • Vuonna 2020 muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus on vähintään 30 %.
  • Vuonna 2022 muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus on vähintään 70 %.
  • Vuonna 2024 muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus on 100 % Pohjoismaissa ja Baltiassa.
  • Vuonna 2030 kaikki kaikissa maissa käyttämämme munat on tuotettu muualla kuin häkkikanalassa.

Seuraamme näiden tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja raportoimme etenemisestämme kohti tavoitteitamme vuosittain osana vastuullisuusraportointiamme.  Vuonna 2019 muualla kuin häkkikanaloissa tuotettujen osuus kaikissa liiketoiminnoissamme oli 32%.*

Olemme myös tarvittaessa avoimia tarkistamaan tavoitteitamme ja etsimään uusia ratkaisuja, joilla voimme tukea vastuullista kananmunatuotantoa ja eläinten hyvinvointia.  

Hyvää ihmisille, hyvää ympäristölle

Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme, että suurena, ruokaelämyksiä tarjoavana yrityksenä voimme monin tavoin vaikuttaa tulevaisuuteen ja tehdä maailmasta hieman paremman. Joka päivä.

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä niin muiden yritysten, järjestöjen kuin julkisten toimijoidenkin kanssa. Etsimme uudesta teknologiasta keinoja vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistämme parhaita mahdollisia vastuullisen liiketoiminnan käytäntöjä niin omassa toiminnassamme kuin koko ruoka-alalla.

Yhdessä raaka-aineidemme toimittajien kanssa kehitämme toimittajia koskevia vaatimuksia ja varmistamme, että vaatimusten toteutumista myös seurataan jatkuvasti.

Tätä työtä olemme tehneet jo vuosikymmenten ajan, mutta myös meillä on yhä parannettavaa. Siksi jatkamme vastuullisuustyötämme yhä innokkaammin, kunnianhimoisemmin ja sitoutuneemmin.

Haluamme tehdä maailmasta paremman paikan yksi askel, yksi merkityksellinen hetki kerrallaan.

*Luku 32 % sisältää vielä Fazer Food Services -ravintoloissa käytetyt munat. Fazer myi Fazer Food Services -liiketoiminnan vuoden 2020 alussa.