Me Fazerilla teemme ruokaa, jolla on merkitys. Työllämme haluamme tuoda ilon hetkiä arkeen ja tehdä jokaisesta päivästä hieman paremman. Tämä merkitsee pieniä ja suuria tekoja – kuten vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöä. Askel askelelta jatkamme matkaamme kohti parempaa maailmaa.

Valinnoillamme me rakennamme parempaa tulevaisuutta – yhdessä muiden kanssa. Koska olemme varsin suuri toimija ruoka-alalla, kannamme erityistä vastuuta tekojemme vaikutuksista. Siksi teemme paljon työtä, jotta käyttämämme raaka-aineet olisivat vastuullisesti tuotettuja ja hankittuja – ja siksi yksi vastuullisuusohjelmamme neljästä päätavoitteesta on 100% vastuullisesti hankittua.

Mihin palmuöljyä tarvitaan?

Palmuöljy on maailman eniten käytetty kasvisrasva. Sitä käytetään esimerkiksi monien kahvileipien, keksien ja joidenkin Fazerin makeisten sisältämissä rasvasekoitteissa. Ominaisuuksiensa puolesta palmuöljy sopii elintarvikkeiden valmistukseen hyvin ja sitä onkin totuttu ruoka-alalla käyttämään ahkerasti.

Miksi juuri palmuöljystä puhutaan niin paljon?

Palmuöljyä saadaan öljypalmun hedelmästä. Öljypalmu on varsin runsassatoinen ja suhteessa tarvitsemaansa viljelyalaan se tuottaa suuremman sadon kuin mikään muu öljyä tuottava kasvi.

Palmuöljyn suosion myötä sen tuotanto on kasvanut reippaasti. Tämä taas on nostanut esiin erilaisia ympäristön ja tuottajayhteisöjen hyvinvointiin liittyviä haasteita.  Koska kannamme vastuuta toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin, kuuntelemme näitä huolia tarkalla korvalla. Palmuöljyn tuotanto onkin herättänyt ajoittain vilkasta keskustelua.

Palmuöljyn käyttö ei sinänsä ole haitallista. Olennaista on tapa, jolla palmuöljyä tuotetaan.  Jos palmuöljyplantaaseja varten raivataan suuria alueita, on vaarana, että sademetsät pienenevät ja sen myötä uhanalaisten lajien elinympäristöä katoaa ja ilmastonmuutos kiihtyy – sademetsillähän on tärkeä tehtävä maapallon keuhkoina. Suuret plantaasit saattavat tuoda tullessaan myös sosiaalisia ongelmia.

Mitä tarkoittaa vastuullinen palmuöljy?

Me Fazerilla hankimme ainoastaan vastuullista ja sertifioitua palmuöljyä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pystymme jäljittämään käyttämämme palmuöljyn mahdollisimman tarkkaan ja varmasti. Kun tiedämme, mistä palmuöljymme tulee, pystymme myös varmistamaan, että se on peräisin vastuullisesti toimivilta plantaaseilta.

Käymme avointa vuoropuhelua ja teemme läheistä yhteistyötä raaka-ainetoimittajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden palmuöljyn parissa työskentelevien ryhmien kanssa. Yhteistyön ja vuoropuhelun avulla pystymme yhä paremmin hallitsemaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön, sekä jäljittämään palmuöljymme tuotantoketjun ja alkuperän.

Vastuullista palmuöljytuotantoa tuetaan muun muassa Roundtable on Sustainable Palm Oilin (RSPO) kautta. RSPO on kansainvälinen palmuöljyalan yhdistys, joka luotiin vastaamaan palmuöljyn tuotantoon liittyviin haasteisiin. RSPO:n jäsenenä olemme sitoutuneet tukemaan vastuullista palmuöljyn hankintaa.

Lue vastuullisesta palmuöljystä lisää täällä.

Hyvää ihmisille, hyvää ympäristölle

Haluamme tehdä hyvää ihmisille ja ympäristölle. Tämä on osa strategiaamme, perinteitämme ja tulevaisuuttamme – kaikkea, mitä teemme.

Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme, että suurena ruokaelämyksiä tarjoavana yrityksenä voimme monin tavoin vaikuttaa tulevaisuuteen ja tehdä maailmasta hieman paremman. Joka päivä.

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä niin muiden yritysten, järjestöjen kuin julkisten toimijoidenkin kanssa. Etsimme uudesta teknologiasta keinoja vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistämme parhaita mahdollisia vastuullisen liiketoiminnan käytäntöjä niin omassa toiminnassamme kuin koko ruoka-alalla.

Yhdessä raaka-aineidemme toimittajien kanssa kehitämme toimittajia koskevia vaatimuksia ja varmistamme, että vaatimusten toteutumista myös seurataan jatkuvasti.

Tätä työtä olemme tehneet jo vuosikymmenten ajan, mutta myös meillä on yhä parannettavaa. Siksi jatkamme vastuullisuustyötämme yhä innokkaammin, kunnianhimoisemmin ja sitoutuneemmin.

Haluamme tehdä maailmasta paremman paikan yksi askel, yksi merkityksellinen hetki kerrallaan. Nyt ja tuleville sukupolville.