Me Fazerilla teemme ruokaa, jolla on merkitys. Haluamme tuoda ilon hetkiä arkeen – ja tehdä jokaisesta päivästä hieman paremman. Tämä merkitsee pieniä ja suuria tekoja, jotka vievät meitä askel askelelta kohti parempaa huomista.

Valinnoillamme me rakennamme parempaa tulevaisuutta. Koska olemme varsin suuri toimija ruoka-alalla, kannamme erityistä vastuuta tekojemme vaikutuksista. Siksi teemme paljon työtä, jotta käyttämämme raaka-aineet olisivat vastuullisesti tuotettuja ja hankittuja – ja siksi yksi vastuullisuusohjelmamme neljästä päätavoitteesta on 100% vastuullisesti hankittua.

Soijaa vastuullisesti

Tiedämme soijan tuotannolla voivan olla haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten metsäkato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Näitä vaikutuksia voidaan kuitenkin vastuullisella soijan kasvatuksella merkittävästi estää ja vähentää. Siksi soija on yksi niistä raaka-aineista, joiden vastuulliseen tuotantoon ja hankintaan kiinnitämme erityistä huomiota.

Käytämme kaikissa tuotteissamme ainoastaan vastuullisesti tuotettua, sertifioitua soijaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotantoketjussamme joko suoraan tai epäsuoraan käytetty soija täyttää RTRS- (The Roundtable on Responsible Soy) tai ProTerra-sertifioinnin vaatimukset.

Suoraan käytämme soijaa joidenkin tuotteidemme raaka-aineena. Epäsuoraan käytetyllä soijalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että merkittävä osa soijasta käytetään lihan, kalan, maitotuotteiden ja kananmunien tuotannossa - noin 70 prosenttia maailmassa käytetystä soijasta käytetään juuri eläinrehuun.

Olemme myös mukana suomalaisessa soijasitoumuksessa. Lue lisää vastuullisesta soijasta täällä.

Hyvää ihmisille, hyvää ympäristölle

Haluamme tehdä hyvää ihmisille ja ympäristölle. Tämä on osa strategiaamme, perinteitämme ja tulevaisuuttamme – kaikkea, mitä teemme.

Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme, että suurena, ruokaelämyksiä tarjoavana yrityksenä voimme monin tavoin vaikuttaa tulevaisuuteen ja tehdä maailmasta hieman paremman. Joka päivä.

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä niin muiden yritysten, järjestöjen kuin julkisten toimijoidenkin kanssa. Etsimme uudesta teknologiasta keinoja vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistämme parhaita mahdollisia vastuullisen liiketoiminnan käytäntöjä niin omassa toiminnassamme kuin koko ruoka-alalla.

Yhdessä raaka-aineidemme toimittajien kanssa kehitämme toimittajia koskevia vaatimuksia ja varmistamme, että vaatimusten toteutumista myös seurataan jatkuvasti.

Tätä työtä olemme tehneet jo vuosikymmenten ajan, mutta myös meillä on yhä parannettavaa. Siksi jatkamme vastuullisuustyötämme yhä innokkaammin, kunnianhimoisemmin ja sitoutuneemmin.