Itämeren pelastaminen alkaa sen rannoilta. Suurena viljanostajana Fazer kantaa vastuuta viljanviljelyn kehittämisestä entistä kestävämmäksi, yhdessä viljelijöiden kanssa. Tavoitteenamme on hillitä vesistöjen rehevöitymistä ja varmistaa maaperän elinvoimaisuus pitkälle tulevaisuuteen ja tukea samalla viljanviljelyn tuottavuutta.

Me Fazerilla uskomme, että ruoka voi olla ratkaisu moneen haasteeseen. Ruuantuotannon eri vaiheissa, pellolta leipälautaselle, teemme jatkuvasti valintoja. Näillä valinnoilla voimme vaikuttaa maaperän kuntoon ja siihen, valuvatko arvokkaat ravintoaineet vesistöjämme kuormittamaan vai pysyvätkö ne pellossa kasvien käytössä.  

Huolehtimalla peltojen kunnosta voimme myös edistää maaperän kykyä sitoa hiiltä, mikä auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta. Samalla viljelyn tuottavuus kohenee ja sato paranee. 

Viljavision avulla tositoimiin yhdessä viljelijöiden kanssa 

Fazer on tehnyt yhteistyötä suomalaisten viljelijöiden kanssa jo vuosikymmenten ajan ja paljon hyvää onkin pelloilla jo tehty. Mutta vielä riittää tekemistä meille kaikille. 

Vastuullisen viljelyn edistämiseksi koostimme yhdessä viljelijöiden, tuottajajärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen kanssa Fazerin viljavision ja kestävän viljelyn periaatteet. Tavoitteena on hillitä sisävesiemme ja Itämeren rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja maaperän elinvoimaisuutta, ja vähentää kemikaalien käyttöä viljelyssä.​ 

Viljavisio on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta ja vastuullisuustyötä 

Viljavisio on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta, jonka olemme tehneet yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa. Itämeri-sitoumuksessa olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme Itämeren ekologista tasapainoa tukevilla tavoilla.  

Viljavisio toteuttaa myös kahta Fazerin vastuullisuustyön päätavoitteista: vuoteen 2030 mennessä 50% vähemmän päästöjä ja 100% vastuullisesti hankittua.  

Kestävän viljelyn periaatteilla toteutetaan viljavisiota 

Viljavisiomme toteuttamiseksi teimme keväällä 2017 10-kohtaisen toimenpidesuunnitelman, jota kutsumme kestävän viljanviljelyn periaatteiksi. Nämä periaatteet koskevat muun muassa kemikaalien käyttöä ja peltojen maaperästä huolehtimista.  

Alkujaan niissä keskityttiin erityisesti vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseen, mutta jatkossa haluamme kiinnittää yhä enemmän huomiota myös ilmastovaikutuksiin.  Ja monesti samat keinot ja toimenpiteet tukevat sekä rehevöitymisen että ilmastonmuutoksen ehkäisemistä. 

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki kuluttajatuotteissamme käytetty kotimainen vilja on viljelty kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti.