Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Ruoka – ja ruuantuotannon eri vaiheisiin liittyvät päästöt – aiheuttavat merkittävän osan koko maapallon kasvihuonepäästöistä. Me Fazerilla näemme ruuan ratkaisuna ja uskomme, että vastuullisella ruuantuotannolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Siksi olemme sitoutuneet vähentämään päästöjämme 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutos on viime vuosina saanut ansaitsemaansa huomiota ja ilmastoasiat ovat lähes kaikkien huulilla. Ihmiset ympäri maailman peräänkuuluttavat yrityksiltä vastuullisuutta ja kestäviä ratkaisuja tuotantoon. Kansainvälinen yhteisö on sopinut tavoitteista ja teoista, joilla ilmastonmuutosta hillitään.

Me Fazerilla haluamme tehdä parhaamme, jotta nämä yhteiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi toteutuvat. Siksi olemme nostaneet päästöjen vähentämisen yhdeksi vastuullisuusohjelmamme neljästä päätavoitteesta ja lupaamme vähentää aiheuttamiamme päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme konkreettisia tekoja. Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista ruokayhtiöistä uskomme, että teoillamme on merkitystä. Me näemme ruuan ratkaisuna moniin haasteisiin.

Työmme päästöjen vähentämiseksi on osa maailmanlaajuisia toimia ilmaston hyväksi

Vuonna 2015 Pariisissa solmittiin ilmastosopimus, jossa maailman maat sitoutuivat hillitsemään maapallon keskilämpötilan nousun alle kahteen asteeseen. Pariisissa päätettiin myös selvittää niitä toimia, joilla maapallon lämpenemistä voitaisiin hillitä vielä enemmän, alle 1,5 asteeseen – tällä pieneltä kuulostavalla erolla voitaisiin ehkäistä monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan nopeita ja kauaskantoisia päätöksiä niin valtioilta, yrityksiltä kuin yksityisiltä henkilöiltäkin. Meidän on opittava muuttamaan tapaamme hyödyntää ja viljellä maata, tai tuottaa ja käyttää energiaa. Meidän on pohdittava uudestaan, miten teollisuus toimii ja kuinka liikenne on järjestetty, tai miten ja millaisia kaupunkeja suunnittelemme ja rakennamme.

Me Fazerilla haluamme omalla toiminnallamme olla aktiivisesti mukana tekemässä tätä muutosta ja toimia esimerkkinä ja inspiraationa myös muille ruoka-alan yrityksille.

Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan tekoja kaikessa toiminnassa

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi kasvatamme uusiutuvien energialähteiden osuutta ja tehostamme energiankäyttöämme.

Seuraamme hiilidioksidipäästöjä kaikissa liiketoiminnoissamme, niin leipomoissa, makeistehtailla kuin myllyissäkin. Mittaamme energiankulutusta, vedenkäyttöä ja hävikkiä jatkuvasti ja etsimme uusia tapoja hyödyntää tuotannon sivuvirtoja.

Lisäksi kehitämme kasviperäisten tuotteiden valikoimaa ja kasvatamme niiden osuutta kaikista tuotteistamme. Tämäkin auttaa vähentämään päästöjä - tutkijat ovat arvioineet, että lihan- ja maidontuotanto aiheuttaa jopa 60 % kaikista maataloudessa syntyvistä kasvihuonepäästöistä*. Kasviperäisten tuotteiden lisääminen onkin yksi vastuullisuusohjelmamme neljästä päätavoitteesta. 

Olemme myös kouluttaneet koko henkilökuntaamme ehkäisemään ympäristölle aiheutuvia haittoja eri tavoin niin päivittäisissä rutiineissa kuin mahdollisissa riskitilanteissakin.

Suunta on oikea: vuodesta 2015 vuoteen 2019 onnistuimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme jo 13 %. Nyt jatkamme tätä työtä ja lupaamme, että vuoteen 2030 mennessä olemme vähentäneet päästöjämme 50%.

Ruokahävikistä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn

Ruokahävikin vähentäminen on yksi tehokkaimmista keinoista, joilla voimme vähentää ruuan vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Noin kolmannes koko maailmassa tuotetusta ruuasta päätyy hävikiksi ja ruokahävikin vaikutus ilmastoon, vesistöihin, maaperään ja luonnon monimuotoisuuteen on valtava: jos ruokahävikki olisi yksittäinen valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. 

Me Fazerilla teemme töitä ruokahävikin vähentämiseksi ja olemme sitoutuneet puolittamaan ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä. Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kierrättää tuotannossa syntyviä sivuvirtoja ja kartoitamme kiertotalouden mahdollisuuksia.

Ruuantuotanto vaikuttaa ilmastonmuutokseen – ja toisin päin

Ilmastonmuutos ja maapallon hiljalleen muuttuvat kasvuolosuhteet vaikuttavat monin tavoin ruoka-alaan ja siihen, miten ruuan tuotannossa tarvittavia raaka-aineita on tulevaisuudessa saatavilla – onko niitä ylipäätään ja jos on, minkä laatuisina ja millä hinnalla.

Torjumalla ilmastonmuutosta vastaamme usein toistettuun toiveeseen vastuullisesta, laadukkaasta ruuantuotannosta. Samalla turvaamme myös oman toimintamme tulevaisuutta. Työllämme haluamme tuoda ilon hetkiä ja tehdä jokaisesta päivästä hieman paremman. Siksi haluamme osaltamme huolehtia kestävän ruuan tuotannon edellytyksistä koko maailmassa. Nyt ja tulevaisuudessa.

*Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers 2018, University of Oxford