Ruokahävikin vähentäminen on yksi tehokkaimmista keinoista, joilla voidaan vähentää ruuan vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Siksi olemme sitoutuneet vähentämään ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Joka vuosi arviolta noin kolmannes koko maailmassa tuotetusta ruuasta päätyy hävikiksi. Ruokahävikin vaikutus ilmastoon, vesistöihin, maaperään ja luonnon monimuotoisuuteen on valtava: Jos ruokahävikki olisi yksittäinen valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. 

Me Fazerilla näemme ruuan ratkaisuna. Uskomme, että voimme toiminnallamme tarjota merkityksellisiä hetkiä ja hyvää tekeviä valintoja ihmisten arkeen. Koska hävikkiin päätyvällä ruualla on suuri vaikutus ilmastoon ja ympäristöön, meille on tärkeää vähentää hävikin määrää kaikessa toiminnassamme, tuotannon jokaisessa vaiheessa.  

Hävikkiin päätyvä ruoka tulee myös kalliiksi. Ruokahävikkiä vähentämällä voidaankin vähentää paitsi ruuan ilmastovaikutuksia, myös ruuantuotannon kustannuksia niin tuottajille kuin kuluttajillekin.

Hävikkiä syntyy pitkin matkaa pellolta pöytään – tarkastelussa koko tuotantoketju

Ruokahävikkiä syntyy ruuantuotannon kaikissa vaiheissa - joten sitä on mahdollista myös vähentää monessa eri kohdassa. Kiinnittämällä huomiota koko tuotantoketjuun raaka-aineesta aina kuluttajan ruokapöydälle, voidaan saada aikaan lukuisia pieniä ja isompia muutoksia. Näistä pienistä puroista muodostuu nopeasti tuhansia tonneja säästynyttä ruokaa.

Muutosten toteuttamiseksi tarvitsemme kattavaa tietoa ja ymmärrystä siitä missä ja miksi hävikkiä syntyy. Kun ymmärrämme mitkä eri asiat aiheuttavat hävikkiä eri tilanteissa, pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan oikeita toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan paras mahdollinen vaikutus.

Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta olemme jo tarttuneet tuumasta toimeen. Olemme tehneet tehtaillemme, myllyillemme ja leipomoillemme jätteen ja ruokahävikin vähentämissuunnitelmat, joiden avulla hävikkiä voidaan vähentää ja erilaisten sivuvirtojen hyödyntämistä tehostaa vaikkapa kiertotalouden keinoin. Olemme myös kouluttaneet henkilökuntaamme, jotta jokainen voi omalta osaltaan, omassa tehtävässään osallistua hävikin vähentämiseen.

Yleisiä, kansallisia tai eurooppalaisia ruokahävikkiin liittyviä määritelmiä, ohjeita tai määrällisiä tavoitteita ei vielä ole, mutta viranomaiset valmistelevat kansallista ohjeistusta, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2020 aikana. Me Fazerilla seuraamme tarkasti viranomaisten toimenpiteitä ja suunnitelmia sekä uusien menetelmien kehittymistä esimerkiksi ruokahävikin mittaamiseksi ja raportoimiseksi.

Ruokahävikki on yhteinen asia – ja jokainen voi vaikuttaa siihen

EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet puolittamaan ruokakaupoissa ja kuluttajien keittiöissä syntyvän ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä ja vähentämään hävikkiä kaikissa ruuan tuotannon ja toimitusketjun vaiheissa.

Me Fazerilla olemme sitoutuneet tekemään oman osuutemme, jotta tämä tavoite toteutuu. Lupaamme puolittaa omassa toiminnassamme aiheutuvan ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä.

Jokainen meistä voi myös omalta osaltaan vaikuttaa ruokahävikin vähentämiseen. Teemme joka päivä arjessamme valintoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka suuri osa hankkimastamme ruuasta päätyy hävikiksi. Kiinnittämällä huomiota näihin pieniin ja isompiin valintoihin voimme saada aikaan muutoksen, jolla on valtava merkitys maapallon ilmastolle ja ympäristön hyvinvoinnille.

Jokaisella pienelläkin teolla on merkitystä. Pienin askelin kuljemme kohti parempaa huomista.